Ombygging

about-img

Felles for alle våre ombygginger er maksimal plassutnyttelse i førersetet. Vi utnytter hver millimeter av hva som er mulig å gi av sittekomfort til fører og sidepassasjer. Dette gjøres gjennom en nøyaktig prosjektering av mulighetsrommet som volumet i lasterommet gir. Noen få ekstra centimeter kan være forskjellen på god eller dårlig sittekomfort. Estetikk og brukervennlighet er viktig for bilens annenhånds- og bruksverdi. Vi kan garantere deg en trygg og profesjonell utført ombygging.

Vegdirektoratet er vår premissgiver i form av rammebetingelser og til enhver tid gjeldende regelverk. Trafikkstasjonen er utførende myndighet som enkeltgodkjenner bilene før de til slutt leveres til kunde. Alle våre biler blir godkjent og fotografert med “statskassa” plassert i varerommet. Dette gjøres først og fremst for å dokumentere at de nasjonale kravene er innfridd, men også en trygghet for oss som leverandør om at bilen tilfredstiller kravene til godkjent lasterom.

Minimale inngrep i bilens takktrekk er avgjørende for redusering av støy og ikke minst kostnader ved tilbakebygging av varebilen til personbil. Hvilke inngrep som utføres varierer mellom de ulike bilmerkene. Alle originale deler og seter medfølger når bilen selges som varebil. Våre ombygginger følger produsentens krav om utkobling av sideairbagger.

Ta gjerne kontakt for bilder og beskrivelser av de ulike ombyggingene.